Výcvik (nejen loveckých) psů

 

Nabízím výcvik loveckých psů, zejména retrieverů, se kterými pracuji již 9 let.

   

Své psy připravuji na práci  v myslivecké praxi, kdy se každoročně účastním honů v místních honitbách a také v bažantnicích v Šilhéřovicích a v Albertovci.

Kromě praxe se účastním i zkoušek, jednak lovecké upotřebitelnosti a také tzv. working testů.

Majitelům loveckých psů nabízím výcvik základní poslušnosti a ovladatelnosti (přivolání, chůze u nohy, sedni, lehni,...), dále pak přípravu na OVVR (ověření vlohových vlastností retrieverů - jedna z podmínek uchovnění), vyšší zkoušky lovecké upotřebitelnosti a na working testy.

Mým cílem je naučit pánečky porozumět svému psovi, aby dokázali spolu vybudovat tým vůdce - pes.

Lekce probíhají buď individuálně nebo v malých skupinkách (max. 6 psů), a to dle pokročilosti a vycvičenosti pejsků.

Ceny jednotlivých lekcí najdete zde. Nejbližší termíny výcviku najdete zde